Nieuws

Betaling van geld sluit vrijwilligerswerk niet uit


BSG: Administratieve taken kunnen ook als vrijwilligers gelden
Over het algemeen hoeven er geen sociale bijdragen te worden betaald op forfaitaire vergoedingen voor vrijwilligerswerk. Zelfs als niet alleen vertegenwoordiging, maar ook administratieve taken worden geassocieerd met vrijwilligerswerk, is er geen verplichting om bij te dragen, beoordeeld op woensdag 16 augustus 2017, de Federale Sociale Rechtbank (BSG) in Kassel (ref.: B 12 KR 14/16 R ).

Hiermee kregen de ambachtslieden van het district Nordfriesland-Süd gelijk van de sociale toprechters. De vakbond van het district is een vakbond van vakbonden in één district. Als publiekrechtelijke vennootschap behartigt zij de belangen van zelfstandige ambachten. Net als bij de kamers van industrie en handel wordt informatie gegeven aan autoriteiten en politici, worden verklaringen afgelegd en worden de belangen van de leden vertegenwoordigd in geschillen met leveranciers en klanten.

In het vastgestelde geval werd de lopende bedrijfsvoering uitgevoerd door een in dienst zijnde directeur. Het vakmanschap van het district wordt echter geleid door een gekozen, vrijwillige districtsvakman, hier een onafhankelijke elektricien. Voor zijn werk ontving hij een jaarlijkse vergoeding van 6.600 euro. Naast het vertegenwoordigen van de districtsambachtslieden, omvatte zijn taak ook administratief werk, zoals het uitnodigen van leden voor commissievergaderingen, het controleren van de post en het overeenkomen met het kantoor.

Tijdens een controle heeft de Duitse federale pensioenverzekering bepaald dat de premies voor de sociale verzekering moeten worden betaald over de forfaitaire vergoeding. Vrijwilligerswerk is eigenlijk gratis, maar niet als naast vertegenwoordiging administratieve taken worden verricht. De administratieve taken vielen op het gebied van betaald werk.

Voor de jaren 2006-2010 zouden de districtsambachtslieden ongeveer 2.600 euro bijdragen moeten betalen. De pensioenverzekering verwees ook naar een eerder oordeel van de BSG, volgens hetwelk premies zijn verschuldigd voor "taken die toegankelijk zijn voor het beroepsleven".

Met haar nieuwe uitspraak is de BSG hiervan afgeweken en heeft zij zich niet meer gericht op het type maar op de vrijwillige context van de activiteit.

Hier hield de pensioenverzekering volgens BSG onvoldoende rekening met het ideale non-profit doel van vrijwilligerswerk. Het doet er niet toe dat de districtsmeester ook administratieve taken vervult, zolang deze direct verbonden zijn met de vrijwilligersfunctie. Hier kwamen deze taken overeen met het doel van het statuut.

Forfaitaire vergoedingen voor vrijwilligerswerk zijn over het algemeen gratis. Een dergelijke financiële bijdrage sluit vrijwilligerswerk niet uit, aldus de 12e BSG Senaat. De forfaitaire vergoeding mag echter niet zo worden ontworpen dat het in feite een verborgen vergoeding is.

Kenmerkend voor een vrijwilligersactiviteit is dat het niet gericht is op het behalen van materiële winst. De vrijwillige districtsvakman oefende zijn ambt niet uit met "intenties om te werken". Hij was ook niet gebonden aan instructies, zoals in een arbeidsrelatie. Er is dus geen verplichting tot het betalen van premies. vlo / mwo

Auteur en broninformatieVideo: Bitcoin halving is een feit!! u0026 Fed blijft printen. #46 Madelon Praat. Misss Bitcoin (Januari- 2022).