Onderwerpen

Vluchtelingen


Wie is vluchteling?

Vluchtelingen zijn mensen die uit een noodsituatie worden gedwongen om hun thuisland of hun huidige levenscentrum op te geven om tijdelijke of permanente bescherming te zoeken in een andere regio. Veelvoorkomende redenen die tot een ontsnapping leiden, zijn oorlogen, burgeroorlogen, milieurampen, politieke vervolging, gewelddadige conflicten, religieuze conflicten en extreme uitzichtloze armoede.

Vluchtelingenverdrag van Genève als rechtsgrondslag

Het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 vormt de basis van het internationale vluchtelingenrecht en beschrijft een vluchteling als een persoon die 'wegens een redelijke angst voor vervolging vanwege hun ras, religie, nationaliteit, behorend tot een bepaalde sociale groep of vanwege hun politieke overtuiging buiten zichzelf ligt' van het land waarvan zij de nationaliteit bezit. ”(vb)

(Foto 1: Jonathan Stutz / fotolia.com)

Auteur en broninformatie


Video: Vluchtelingen in Alphen aan den Rijn zoeken wifi en betalen met groot geld (Januari- 2022).