Nieuws

Hoe de kwaliteit van leven van mensen met dementie behouden blijft


Hoe kan de levenskwaliteit van mensen met dementie worden verbeterd?

Helaas lijden tegenwoordig steeds meer mensen aan dementie. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat bepaalde factoren specifiek kunnen worden gebruikt om mensen met dementie in staat te stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden.

In hun huidige onderzoeksanalyse ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Exeter dat bepaalde factoren een sterke impact hebben op het leven van mensen met dementie. Door deze factoren te beïnvloeden, kunnen patiënten in het dagelijks leven beter met hun ziekte omgaan en hun levenskwaliteit verbeteren. De artsen publiceerden de resultaten van hun studie in het Engelstalige tijdschrift "Psychological Medicine".

Welke factoren zijn van invloed op mensen met dementie?

Er zijn verschillende factoren die een sterke impact hebben op het leven van dementiepatiënten en een significante impact hebben op hun kwaliteit van leven. Goede interpersoonlijke relaties, sociale betrokkenheid, betere alledaagse functies, goede fysieke en mentale gezondheid en hoogwaardige behandeling en zorg leiden tot een verbeterde levenskwaliteit voor mensen met dementie, benadrukken de onderzoekers.

Hoe kan de behandeling van dementie worden verbeterd?

De resultaten van de huidige studie helpen bij het identificeren van nationale prioriteiten om mensen met dementie zo goed mogelijk te helpen leven, zei studie auteur Professor Linda Clare van de Universiteit van Exeter. Hoewel veel onderzoeken gericht zijn op het voorkomen en verbeteren van de behandeling van dementie, is het even belangrijk dat experts en artsen begrijpen hoe de levenskwaliteit van de ongeveer 50 miljoen mensen met dementie over de hele wereld kan worden verbeterd. Er moeten manieren worden geïdentificeerd om de factoren die van invloed zijn op dementie goed te implementeren. Hiervoor moeten bestaande relaties, maatschappelijke betrokkenheid en alledaagse functies worden ondersteund, moeten fysieke en mentale problemen worden behandeld en moet hoogwaardige zorg voor de patiënt worden bereikt, zeggen de wetenschappers.

Studie analyseerde gegevens van meer dan 37.000 deelnemers

Het onderzoeksteam heeft een systematische review en meta-analyse van de studie uitgevoerd om al het beschikbare bewijs te onderzoeken over de factoren die verband houden met de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Om dit te doen, analyseerden ze de gegevens van in totaal 198 onderzoeken met meer dan 37.000 mensen. Uit de studie bleek dat demografische factoren zoals geslacht, opleidingsniveau, inkomen of leeftijd niet gerelateerd zijn aan de levenskwaliteit van mensen met dementie. In plaats daarvan zijn factoren die verband houden met een slechtere kwaliteit van leven onder meer slechte mentale of fysieke gezondheid, rusteloosheid of apathie en onvervulde behoeften. De factoren die verband houden met een betere levenskwaliteit zijn onder meer goede relaties met familie en vrienden, inclusie en deelname aan sociale activiteiten, het vermogen om te gaan met alledaagse activiteiten en religieuze overtuigingen, leggen de artsen uit.

Andere factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben

Veel andere factoren toonden kleine maar statistisch significante relaties met de kwaliteit van leven. Dit suggereert dat de manier waarop mensen hun kwaliteit van leven beoordelen verband houdt met veel aspecten van hun leven, die elk een bescheiden impact hebben. Het is waarschijnlijk dat de belangrijkste aspecten tot op zekere hoogte van persoon tot persoon kunnen verschillen, vermoeden de onderzoekers.

Sociaal isolement verslechtert de kwaliteit van leven

Er zijn weinig langetermijnstudies geweest over welke factoren van invloed zijn op het feit of mensen later een verbeterde levenskwaliteit ervaren of niet. De beste indicator was de initiële beoordeling van de levenskwaliteit van de persoon. Dit onderstreept eens te meer het belang van het optimaliseren van de kwaliteit van leven in de eerste levensfasen met dementie. Hoewel het handhaven van een goede kwaliteit van leven naarmate dementie vordert in het algemeen meer een uitdaging is, is er op zijn minst enig bewijs geweest van wat de kwaliteit van leven beïnvloedt, zegt studie-auteur Anthony Martyr van de Universiteit van Exeter.

Een gezond sociaal leven leiden en dingen doen die u leuk vindt, is belangrijk voor de kwaliteit van leven en kan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie aanzienlijk verbeteren. Ongeveer elke drie minuten ontwikkelt een persoon een dementieziekte, maar helaas hebben veel van de patiënten alleen te maken met hun ziekte, waardoor de getroffenen zich sociaal geïsoleerd voelen. Een factor die volgens de experts bijdraagt ​​aan een lagere kwaliteit van leven. (net zo)

Auteur en broninformatie


Video: Stichting Alzheimer, RTV Rijnmond Mevrouw Bogers deel 4 - 2012 (Januari- 2022).