Nieuws

Nieuw oordeel: weduwe krijgt geen ingevroren spermastaaltjes van haar overleden echtgenoot

Nieuw oordeel: weduwe krijgt geen ingevroren spermastaaltjes van haar overleden echtgenoot


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

OLG München: Postmortale persoonlijkheidsrechten zouden worden geschonden
München (jur). Een spermabank hoeft de ingevroren spermastalen van een weduwe niet van haar overleden echtgenoot te geven. Het postmortale persoonlijkheidsrecht van de doden zou worden geschonden in het geval van kunstmatige inseminatie, beoordeeld op woensdag 22 februari 2017 door het Higher Regional Court (OLG) München (Az.: 3 U 4080/16). Hiertegenover staat de Embryobeschermingswet, die het welzijn van het kind wil beschermen.

Dit voorziet in een gevangenisstraf van maximaal drie jaar of een boete als iemand "na zijn dood willens en wetens een eicel bevrucht met het sperma van een man".

In de zaak die nu werd beslist, had een weduwe uit Opper-Beieren een spermabank aangeklaagd voor de vrijgave van 13 spermastalen van haar overleden echtgenoot. De man had het sperma daar laten cryoconserveren voor latere mogelijke kunstmatige inseminatie. Volgens het contract was de man de "enige eigenaar" van het sperma. De contractuele relatie eindigt met de dood.

Dit kwam eigenlijk onverwacht. De man stierf op 31 juli 2015 aan complicaties door een harttransplantatie. De weduwe wilde nog steeds zwanger worden van haar man. In juni 2014 startte ze met de behandeling in een 'vruchtbaarheidscentrum' om zwanger te worden. Van de spermabank vroeg ze om de spermastalen van haar man vrij te geven.

De spermabank wees dit af en verwees naar de strafbepalingen in de Embryo Protection Act. Anders zou je volgens de spermabank schuldig zijn aan de subsidie.

De weduwe ging naar de rechtbank en drong aan op haar recht op persoonlijkheid en het daarin vervatte recht op reproductie. De bepaling in de Embryo Protection Act was ongrondwettelijk. Ze wilde de genen van haar overleden echtgenoot en die van haarzelf in en op het kind zien en ervaren. Dit weegt ook zwaarder dan het feit dat het kind zonder vader opgroeit en later leert hoe het is verwekt. Het welzijn van het kind moet hier als bijzaak worden gezien.

De Higher Regional Court oordeelde dat de weduwe niet kan vragen om teruggave van het sperma. Zelfs als ze verwijzen naar hun "recht op reproductie", betekent dit niet dat iedereen het recht heeft om te reproduceren.

Hier bestaat de mogelijkheid dat de spermabank van de hulp strafbaar wordt gesteld wegens overtreding van de Embryo Protection Act. Het verbod op kunstmatige bemesting met het sperma van een overledene is ook grondwettelijk. Wetgevers hebben terdege rekening gehouden met de individuele belangen van mannen, vrouwen en kinderen.

De wetgever wilde met name de belangen van kinderen beschermen. De angst voor aantasting van het welzijn van het kind is reëel, en des te verder weg de tijd van de mogelijke geboorte van het kind is vanaf het moment van overlijden van de overleden echtgenoot. 'Bij de identificatie van het kind kan het idee om afkomstig te zijn van een persoon die al was gestorven op het moment van conceptie een stressvol effect hebben', zegt de OLG. Daarentegen moest de interesse van een weduwe om zwanger te worden door haar man, mogelijk jaren na het overlijden van haar man, afnemen.

Verzoekster erkent ook niet dat het vrijkomen van het sperma het postmortale persoonlijkheidsrecht van haar overleden echtgenoot zou schenden. Noch in het contract met de spermabank, noch in zijn testament heeft hij zijn testament aangekondigd dat zijn sperma ook na overlijden moet worden gebruikt. Alleen vanwege het gebrek aan wilsverklaring van de overledene mag de weduwe niet over de spermastalen beschikken, aldus de OLG in haar reeds gepubliceerde oordeel. De OLG keurde het beroep bij het Federale Hof van Justitie in Karlsruhe goed vanwege het fundamentele belang ervan. vlo / mwo

Auteur en broninformatieVideo: Hiddema: gemakzucht leidde tot de dood van Anne Faber (Mei 2022).